ISO standardi u medicini

Poliklinika FILIPOVIĆISO
standardi

International Organisation for Standardization

ISO (International Organisation for Standardization) međunarodni standardi obezbeđuju tehnološku i naučnu bazu koja omogućava kreiranje zdravstvenog, bezbijednosnog, ekološkog i pravnog okvira.

ISO je međunarodna organizacija za standardizaciju, odnosno najveća svjetska institucija za razvoj standarda i predstavija mrežu nacionalnih instituta u 158 zemalja, sa sjedištem u Ženevi, Švajcarska.

Poštovanje i rad po međunarodnim standardima pruža garanciju bezbijednosti, kvaliteta i pouzdanosti, a samim tim i vrstu sigurnosti za koristnike usluga.

Standardi su osnova za poređenje različitih davalaca usluga i model za kopiranje (edukaciju).

Usvajanje ISO standarda znači da firme mogu da temelje razvoj svojih proizvoda i usluga, kao i sporovođenje rada na međunarodno priznatim procedurama, što im omogućava da se takmiče sa konkurentima na tržištima širom svijeta!

Poštovanje i rad po međunarodnim standardima pruža garanciju bezbijednosti, kvaliteta i pouzdanosti, a samim tim i vrstu sigurnosti za korisnike usluga.

Sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da Poliklinika Filipović primjenjuje ISO standarde od 2020. godine i to sledeće:

  • 𝑈𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑏𝑒𝑧𝑏𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠̌𝑐𝑢 𝑖 𝑧𝑑𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑒𝑚 𝑛𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑢
  • 𝑈𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑚𝑗𝑒 𝑧𝑎𝑠̌𝑡𝑖𝑡𝑜𝑚 𝑧̌𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑒 𝑠𝑟𝑒𝑑𝑖𝑛𝑒
  • 𝑈𝑝𝑟𝑎𝑣𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑜𝑚
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/iso-1280x1080.jpg
×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?