Naši stavovi

Poliklinika FILIPOVIĆNAŠI
STAVOVI

‘Ljudski osjećaj je najvažnija stvar u našem odnosu prema pacijentu’ – dr. Robert Tuttle Morrris (1857 – 1945)

‘Liječenje bolesti može biti sasvim bezlično, briga za pacijenta mora biti sasvim lična’ – Francis Weld Peabody (1881 – 1927)

U svom dugogodišnjem radu izgradili smo jedinstven stav zasnovan na beskrajnoj pažnji i brizi o pacijentu, a naš odnos prema medicinskoj profesiji i prema pacijentu se temelji na Hipokratovim načelima.

Smatramo da se kvalitetno i uspješno liječenje može sprovesti jedino onda kada se osim znanja i tehnike koju posjedujemo ostvari i odnos povjerenja između pacijenta i ljekara.

Takođe smatramo da uspješno liječenje pacijenata može biti postignuto uz edukaciju pacijenata vezano za njegovu bolest i upoznavanje sa mogućnostima najkalitetnijih tehnika i načina liječenja koji danas u svijetu postoje, a iz razloga osnovnog načela iz LISABONSKE DEKLARACIJE o pravima pacijenata, a to je da pacijent ima pravo da bira ljekara i kuću koja će ga liječiti.

Lisabonska deklaracija o pravima pacijenata

Uzimajući u obzir moguće praktične, etičke i zakonske teškoće, ljekar treba uvijek da radi u skladu sa svojom savješću i uvijek u najboljem interesu pacijenata.

Kad god zakonodavstvo ili bilo koja vladina mjera negira ova prava pacijenata, ljekari treba da traže odgovarajuće načine da ih obezbijedi ili ponovo uspostave.

  1. Pacijent ima pravo na slobodan izbor ljekara
  2. Pacijent ima prao da ga liječi ljekar koji slobodno donosi kliničke i etičke procjene bez ikakvog uplitanja sa strane
  3. Pacijent ima pravo da prihvati ili odbije liječenje nakon dobijanja adekvatne informacije
  4. Pacijent ima pravo da očekuje da će njegov ljekar poštovati povjerljivu prirodu svih informacija medicinske i lične prirode i
  5. Pacijent ima pravo da primi ili odbije duhovnu i moralnu podršku, uključujući i pomoć svještenika odgovarajuće vjere.
Medicare insurance for all national health government social policy concept as a political issues in a 3D illustration style
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/nasi-stavovi-poliklinika-filipovic-1280x1200.jpg
×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?