HomeGrupe Poliklinike

Pregledi i dijagnostika

Najčešće dijagnostičke procedure u urologiji su:

Uretrocistoskopija:  To je pregled specijalnim tankim optičkim instrumentima kojima se ulazi  kroz mokraćni kanal u mokraćnu bešiku i direktno vide eventualno  prisutni patološki procesi, kao što je suženje mokraćnih cevi ili  prisustvo tumora, kamena u bešici i slično. Pregled se izvodi u  kratkotrajnoj anesteziji i tom prilikom se, uz predhodni dogovor sa  pacijentom, u većini slučajeva može ukloniti i prisutni problem (razbiti  i ukloniti kamen, operativno – kroz mokraćni kanal ukloniti prisutni  tumor mokaćne bešike – Transuretralna resekcija tumora – TUR tumora)

Biopsija prostate: Biopsija prostate je neophodna kod sumnje na prisustvo karcinoma prostate. Izvodi se u  lokalnoj anesteziji kroz čmar i pod kontrolom ultrazvuka. Tako se dobija  veći broj uzoraka tkiva za analizu i povećava šansa da se tumor otkrije  dok je još jako mali, te će i liječenje biti započeto blagovremeno sa velikim izgledom na definitivno izliječenje.

Pregled pulmologa obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz pulmologije – pulmolog.

~ Pacijenti koji su pozitivni na koronavirus, a koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, jak kašaj, malaksalost i izražen umor koji traju više dana i vremenom se pogoršavaju treba da se jave pulmologu.

~ Bol u grudima koji se pojačava pri kašlju i dubokom disanju.

~ Ugrožene grupe kao pacijenti preko 65. godina i pacijenti koji imaju pridružene bolesti, uzimaju terapiju za hronična oboljenja.

~ Abnormalan rentgenski snimak pluća.

~ Alarmantni simptomi su: cijanoza, promjena stanja svijesti, umaranje pri lakšoj fizičkoj aktivnosti.

Specijalisti za plućne bolesti dr Dubravka Mirković-Lopičić i dr Vladimir Jovanović

Nativni snimak abdomena je standardna, bezkontrastna metoda pregleda abdomena rendgenskim zracima. Sprovodi se na digitalnim RTG aparatima. Ima visoku dijagnostičku vrednost, brza je i lako dostupna.

Cilj pregleda je isključiti ili potvrditi prisustvo pneumoperitoneuma(prisustvo vazduha u abdomenu), dati podatak o postojanju gasno-tečnih nivoa, i u slučaju kliničke potrebe, izmjeriti promjer crijevnih vijuga.

Razlozi za snimanje: hitna hirurška stanja- akutni abdomen, opstrukcije crijeva, sumnja na perforacije, kalkuloze (kamen u bubregu), prisustvo stranog tela. Kontraindikacije: nema.

Naš tim radiologa: dr Mladen Filipović, dr Radomir Rakočević, dr Jakov Šćekić i dr Vladimir Krgović.

Kolor dopler krvnih sudova nogu je neškodljiva i bezbolna ultrazvučna dijagnostička metoda kojom se ispituju arterijski i venski krvni sudovi.

Postavljanjem ultrazvučne sonde na površinu donjih ektremiteta iznad ispitivanih arterija i vena na jednostavan način se prikazuju željene strukture krvnih sudova.

Ovom metodom prilikom ispitivanja arterija možemo otkriti eventualno suženje/začepljenje, patološko proširenje zidova (aneurizma), arterio-venske fistule, a kod pacijenata koji su imali operativne procedure na arterijama nogu sa ugrađenim graftovima možemo na redovnim kontrolama provjeravati njihovu prohodnost i funkcionalnost.

Kolor dopler ispitivanjem venskih sudova nogu moguće je utvrditi stanje površnih i dubokih venskih sudova, kao i pripadajućih perforatora, moguće tromboze površnih ili dubokih venskih sudova, proširene vene (varikoziteti) i procijeniti da li postoji indikacija za eventualnu hiruršku intervenciju.

Naš tim radiologa : dr Mladen Filipović i dr Radomir Rakočević, kao i konsultanti dr Jakov Šćekić i dr Vladimir Krgović.

Pregled interniste je najopsežniji klinički pregled pacijenta koji uključuje: pregled unutrašnjih organa kao što su pluća, srce, endokrinološke žlijezde, organi u trbuhu, krvni sudovi, koža, limfni čvorovi itd.

Ljekar internista temeljnom anamnezom i kliničkim pregledom koji obuhvata mjerenje pritiska, pulsa, oksigenacije i dodatne dijagnostičke pretrage postavlja tačnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju, po potrebi upućuje pacijente na dalju obradu.

Internistički pregled je i važan dio sistematskih pregleda koje sprovodimo u Poliklinici Filipović, u cilju prevencije oboljenja.

Specijalista interne medicine – dr Rade Boričić

Pregled je bezbolan i nije potrebna posebna priprema. Počinje razgovorom sa pacijentom i uzimanjem istorije bolesti, kao uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju.

Veoma važan dio pregleda predstavlja fizikalni pregled koji među ostalim stvarima uključuje i palpaciju (opipavanje) trbuha, gdje ljekar traži prisustvo bola, odbrambenu reakciju zida trbuha na dodir, prisustvo mase,uvećanje organa i drugo.

Na kraju se daje preporuka za dalje liječenje, korigovanje postojeće terapije, razmatranje prehrambenih navika (ako je potrebno) i dalje dijagnostike kao što su ultrazvuk, rentgensko snimanje sa/bez kontrasta, gastroskopija, kolonoskopija (dostupno i u Poliklinici Filipović).

Specijalistički pregled gastroenterohepatologa obavljaju ljekari internističke grane medicine, u cilju dijagnostike, liječenja i sprečavanja nastanka bolesti organa sistema za varenje.

~Preporučeno je javiti se ljekaru kod peckanja i bola iza grudne kosti, bola u stomaku, bola u abdomenu, problema sa gutanjem, upornim povraćanjem, proliva, zatvora, naglog mršavljenja, nadimanja, gubitka apetita, crna stolica ili krv u ispovraćanom sadržaju i drugo.

Gastroenterohepatolog prof. dr Brigita Smolović

Ultrazvuk dojki je neinvazivna i bezbjedna metoda, zbog čega se preporučuje kao redovan pregled kod ženske populacije, u cilju prevencije raka dojki.

Danas u svijetu rak dojki je najnvazivniji i najopasniji rak kod žena. Zajedno sa rakom pluća, ovaj karcinom je najčešće dijagnostikovan karcinom u populaciji. Najnovije studije su pokazale da čak 1 od 7 žena oboli od raka dojki (14%).

Rano otkrivanje omogućava više mogućnosti za terapiju kao i povećan kvalitet života.

Glavni cilj ultrazuka dojki je da otkrije abnormalne promjene primjećene od strane ljekara tokom kliničkog pregleda (npr. čvorić u dojci ili promjenjena boja kože dojke) kao i da detaljnije prikaže i opiše promjene uočene na mamografiji.

Ultrazvuk može da pokaže ako je abnormalna promjena čvrsta, mekana, ispunjena tečnošću ili drugim sadržajem, što pomaže iskusnom ljekaru pri postavljanju dijagnoze.

Takođe može prikazati prokrvljenost uočene promjene (veća prokrvljenost ide u prilog malignoj promjeni).

Pregled kardiologa je bezbolan i nije potrebna nikakva priprema. Prije početka pregleda se svakom pacijentu uradi EKG, izmjeri srčani puls i saturacija kiseonika u krvi, tjelesna visina i težina na osnovu čega se izračuna i indeks tjelesne mase (BMI).

Kardiološki pregled obuhvata:

* Anamnezu odnosno uzimanje podataka o postojećim tegobama i smetnjama, podatke o prethodnim bolestima i otkrivanje faktora rizika od vaskularnih, endokrinih, neuroloških, nefroloških i drugih faktora rizika kod pacijenta i njegovih krvnih srodnika.

* Kardiološki pregled (status)

* Završno mišljenje i određivanje terapije

Konsultanti dr Sonja Radojičić i dr Miroslav Rabrenović.

To je neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć ultrazvučnih talasa daje sliku mišića, tetiva, ligamenata i zglobova. Koristi se u otkrivanju uganuća, istegnuća, rascjepa i drugih promjena na mekim tkivima.

Kada se to radi?

Kada postoji sumnja na rascjep tetive, tendinitis rotatorne manžetne (mišići ramenog zgloba), rascjep mišića, ośtećenje ligamenta, prisustvo tečnosti u zglobu ili burzi usled povrede ili upale, pritisak na nerv, otkrivanje ranih promjena u zglobovima u sklopu reumatoidnog artritisa…

×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?