Poliklinika FILIPOVIĆSARADNJA

Aktivna saradnja Poliklinike

Poliklinika Filipović ima aktivnu saradnju sa:

Patohistološkom laboratorijom ‘Hosto Lab’

Beograd, Srbija
Onkološkim centrom ‘Onkomed’
Beograd, Srbija
Bolnicom ‘Banjica’
Beograd, Srbija
Biohemijskom laboratorijom ‘Konzilijum’
Beograd, Srbija
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/saradnja-1280x1200.jpg
×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?