Ljekari

Upoznajte nasNAŠ TIM

Nije svejedno kome povjeravamo svoje zdravlje. Ovdje možete saznati više o ljekarima i medicinskim sestrama koji će brinuti o vama u našoj Poliklinici.

Poliklinika Filipović posvećuje veliku pažnju odabiru stručnog kadra.Visokoedukovano i stručno osoblje zaslužno je za vrhunski kvalitet i širok raspon medicinskih usluga koje pružamo.

Naš cilj je da na jednom mjestu okupimo struku, znanje, iskustvo i dobru praksu, u cilju pružanja što boljih zdravstvenih usluga i profesionalne saradnje.

Dr Mladen Filipović
medicinski direktor

RADIOLOGIJA

Naš tim radiologa

Dr Mladen FILIPOVIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Radomir RAKOČEVIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Verica STANIŠIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Sanja ČEJOVIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Vladimir KRGOVIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Jakov ŠĆEKIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Ljubomir OBRENOVIĆ
radiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png

OPŠTA MEDICINA

Naš tim ljekara opšte medicine

Dr Srboljub ĐORĐEVIĆ
spec. opšte medicine
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Dragana ČAĐENOVIĆ
spec. opšte medicine
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

ORTOPEDIJA

Naš tim ortopeda

Dr Marko BOROVINIĆ
ortoped
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Nikola BULATOVIĆ
ortoped
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Aleksandar JUŠKOVIĆ
ortoped
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Miroslav KEZUNOVIĆ
ortoped
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png

ENDOKRINOLOGIJA

Naš tim endokrinologa

Dr Aleksandar ĐOGO
endokrinolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Svetlana PETROVIĆ
endokrinolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

UROLOGIJA

Naš tim urologa

Dr Vladimir BRAJOVIĆ
urolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Miloš MALIDŽAN
urolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

NEUROPSIHIJATRIJA

Naš tim neuropsihijatara

Dr Dubravka TERZIĆ
psiholog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Nađa SEVALJEVIĆ
psiholog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Danijela BRAJKOVIĆ
psiholog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Prim. dr Zorica Barać - Otašević
psihijatar
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

NEUROLOGIJA

Naš tim neurologa

Dr Luka BOROVINIĆ
neurohirurg
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Pero LOMPAR
neurohirurg
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Dragica MILIKIĆ
neurolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

ONKOLOGIJA

Naš tim onkologa

Dr Vladimir KOVČIN
internista onkolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Nada CICMIL
internista onkolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

DERMATOLOGIJA

Naš tim dermatologa

Dr Danica GAIA POPOVIĆ
dermatolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Nataša ĐURIČANIN
dermatolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

PULMOLOGIJA

Naš tim pulmologa

Dr Jelena BOROVINIĆ - BOJOVIĆ
internista pulmolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Vladimir JOVANOVIĆ
internista pulmolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Dubravka LOPIČIĆ - MIRKOVIĆ
pneumoftiziolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

KARDIOLOGIJA

Naš tim kardiologa

Dr Miroslav RABRENOVIĆ
internista kardiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Sonja RADOJIČIĆ
internista kardiolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

REUMATOLOGIJA

Naš tim reumatologa

Dr Igor JOVANOVIĆ
reumatolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr med. Danilo USKOKOVIĆ
reumatolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Branko BARAĆ
reumatolog - BG
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png

OTORINOLARINGOLOGIJA

Naš tim otorinolaringologa

Dr Ivana MIĆEVIĆ
otorinolaringolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
Dr Vladimir LJUBIĆ
otorinolaringolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png

GASTROENTEROLOGIJA

Naš tim gastroenterologa

Dr Brigita SMOLOVIĆ
gastroenterolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

HEMATOLOGIJA

Naš tim hematologa

Dr Milena DAPČEVIĆ
hematolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

HIRURGIJA

Naš tim hirurga

Dr Vladimir DOBRIČANIN
hirurg
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Dimitrije BURZAN
hirurg
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Aleksandar FILIPOVIĆ
endokrini hirurg
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png

INTERNA MEDICINA

Naš tim internista

Dr Rade BORIČIĆ
internista
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png

ANESTEZIOLOGIJA

Naš tim anesteziologa

Dr Dejan LEKOVIĆ
anesteziolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-m.png
Dr Ognjenka RAIČEVIĆ
anesteziolog
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/doktor-z.png
×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?