Načela porodične medicine

Poliklinika FILIPOVIĆNAČELA
PORODIČNE
MEDICINE

Porodični ljekar

Ono što porodičnog ljekara čini drugačijim od ostalih su njegove vrijednosti, stavovi i metode-načela koje upravljaju njegovim potupcima.

Porodični ljekar poznaje kliničku patofiziologiju, kliničku i psihosocijalnu medicinu te epidemiologiju. Ta znanja i vještine primjenjuje u okviru porodice koju liječi i/ili društva kako bi zadovoljio zdravstvene potrebe svojih pacijenata.

Važna načela porodične medicine su:

  1. Odnos ljekar – pacijent

Ovo načelo jasno izražava važnost kontinuiteta i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite. Kontinuitet odnosa s pacijentom daje porodičnom ljekaru uvid koji drugim ljekarima nije dostupan i daje priliku da prati i proučava bolest tokom dužeg perioda, sve do rešenja istog. Tokom tog perioda porodični ljekar može da sazna nešto više o osjećanjima i shvatanjima pacijenta.

Sveobuhvatnost zaštite znači da porodični ljekar vodi brigu o pacijentu tokom njegovog kompletnog životnog ciklusa. On ne može reći pacijentu – Vaš problem nije u mom domenu. Dakle postoji odgovornost da se problem riješi ili je potrebno znati gde i kako se može najefikasnije riješiti.

  1. Porodični ljekar mora posjedovati izvanredne kliničke i komunikacione vještine koje se baziraju na poslednjim naučnim dostignućima koja su mu dostupna
  2. Porodična medicina s jedne i bolnice sa druge strane su deo zajednice

Porodični ljekar mora da prati svoje pacijente koji se nalaze na bolničkom lijecenju, da zastupa pacijenta u njegovo ime,komunicira sa specijalistima i konsultantima,da organizuje kako prijem u bolnicu tako i nastavak njege nakon otpuštanja iz bolnice.

  1. Prevencija bolesti i promocija zdravlja

Njegova ključna odgovornost je da radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nezarazne bolesti -kardiovaskularne, maligne, dijabetes.

https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/porodicna-medicina-1-1280x1200.jpg
Pacijent ima pravo na slobodan izbor ljekara
Pacijent ima prao da ga liječi ljekar koji slobodno donosi kliničke i etičke procjene bez ikakvog uplitanja sa strane
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/porodicna-medicina-4-640x640.jpg

Uzimajući u obzir moguće praktične, etičke i zakonske teškoće, ljekar treba uvijek da radi u skladu sa svojom savješću i uvijek u najboljem interesu pacijenata.

Kad god zakonodavstvo ili bilo koja vladina mjera negira ova prava pacijenata, ljekari treba da traže odgovarajuće načine da ih obezbijedi ili ponovo uspostave.

  1. Pacijent ima pravo na slobodan izbor ljekara.
  2. Pacijent ima prao da ga liječi ljekar koji slobodno donosi kliničke i etičke procjene bez ikakvog uplitanja sa strane.
  3. Pacijent ima pravo da prihvati ili odbije liječenje nakon dobijanja adekvatne informacije.
  4. Pacijent ima pravo da očekuje da će njegov ljekar poštovati povjerljivu prirodu svih informacija medicinske i lične prirode i
  5. Pacijent ima pravo da primi ili odbije duhovnu i moralnu podršku, uključujući i pomoć svještenika odgovarajuće vjere.
https://poliklinikafilipovic.me/wp-content/uploads/2022/12/porodicna-medicina-3-640x640.jpg
×
Zdravo!

Kliknite na jedan od naših kontakata ispod da razgovarate na WhatsApp-u.

× Kako Vam možemo pomoći?